به نام آنكه مرا زندگي داد -------- مرا آفريد و توان بندگي داد مديريت برتر ما - اهمیت آموزش و پرورش در جامعه

بي شك آموزش و پرورش اساسي ترين نهاد اجتماعي در شكل دهي، هدايت و كنترل افكار افراد هر جامعه بشري است و داشتن يك آموزش و پرورش توانمند لازمه ي هر توسعه ي اجتماعي است. در بعضي از كشورهاي جهان حكومتها مستقيماً آموزش و پرورش را به كنترل خود در مي آورند تا بتوانند آنرا در جهت پيشبرد اهداف خود بكار برند. در اين كشورها تمامي هزينه هاي آموزشي از طريق دولت تأمين مي گردد. در بعضي ديگر ازكشورها آموزش و پرورش از طريق اعمال قوانين كنترل كننده به خدمت گرفته مي شود. در اين كشورها قسمت عمدة هزينه هاي آموزشي از طريق بخش خصوصي تأمين مي گردد؛ گاه بخش خصوصي به تنهايي همه فعاليتهاي آموزشي و پرورشي را عهده دار مي گردد و گاه فعاليتهاي مربوط به آموزش و پرورش به تناسب بين بخش خصوصي و دولتي تقسيم مي شود و متناسب با نوع و ميزان فعاليتها و همچنين وضعيت اجتماعي اقتصادي جامعه هزينه هاي آموزشي بين بخش خصوصي و دولت تقسيم مي گردد. در اين كشورها بخش خصوصي آموزش و پرورش از طريق اعمال قوانين كنترل مي شود. ميزان مشاركت بخش خصوصي در اداره آموزش و پرورش با ميزان مشاركت بخش خصوصي در ديگر فعاليتهاي اجتماعي رابطه مستقيم دارد و به عوامل متعددي چون ميزان پايبندي حكومت مركزي به اصول مردم سالاري، ميزان توسعه فرهنگي، وضعيت اقتصادي آحاد جامعه، وضعيت نيروي انساني متخصص در امر تعليم و تربيت، ميزان رشد اقتصادي بخش خصوصي و قوانين حاكم بر نهاد آموزش و پرورش ( اين قوانين منطبق با قانون اساسي و در جهت خواست حكومت مركزي تدوين مي گردد ) بستگي دارد.

+ نوشته شده توسط مهرشاد محمديان در سه شنبه یکم خرداد ۱۳۸۶ و ساعت 0:35 |